کار ساخت یک خیابان در قلعه‌نو با هزینه ۴.۶ میلیون افغانی گشایش یافت

کار آسفالت یک خیابان/سرک در ناحیه اول شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس از سوی اداره شهرداری این ولایت آغاز شد.نظر محمد وثیق شهردار شهر قلعه‌نو می‌گوید: قرار است این جاده […]

» ادامه