واژگون شدن یک واسطه نظامی در بادغیس، یک کشته و چهار مجروح برجا گذاشت

در پی واژگون شدن یک واسطه نظامی نوع”هاموی” در مسیر راه قلعه نو-هرات یک تن جان باخت و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.عبدالمنان محمدی آمر حوادث مدیریت ترافیک بادغیس […]

» ادامه