برنامه “آموزش” از نریمان؛ طرح جبرانی برای دانش آموزان دوره‌های متوسط و عالی مکاتب در بادغیس

رادیو نریمان به هدف”جبران و تقویت روند آموزش درسطح محل و همکاری با معارف”، برنامه‎ی ویژه‌ی آموزشی را از امواج این شبکه راه اندازی نموده است. مسئولان رادیو نریمان می‎گویند:”برنامه آموزش از نریمان” به منظور “نیرومندی” دانش آموزان مکاتب و “همکاری”با ریاست معارف پس از خواست شهروندان مبنی بر تدریس مضمون‌های مکتب از طریق امواج رادیو، راه اندازی شده است. حبیب فوزی سرپرست رادیو نریمان می‏گوید: در این برنامه برخی مضمون‌های صنوف هفتم تا دوازدهم مکتب، توسط آموزگاران “باسابقه” آموزش داده می‏شود. فوزی؛ از شهروندان و دانش آموزان می‎خواهد تا این برنامه آموزشی را تعقیب نموده و به دانش شان بی افزایند. وی افزود:”خواست و خواهش ما از شنونده‎گان و بخصوص دانش آموزان مکاتب این‌ست تا برنامه آموزش از نریمان را دنبال نمایند تا از آن بیشتر بیاموزند”. براساس گفته‎های مسئولان؛ برنامه آموزش از نریمان طی یک‌سال و یاهم بیشتر از آن، درجریان روزهای هفته از امواج این شبکه پخش و نشر می‎شود. با این حال برخی از باشنده‎گان و اولیای دانش آموزان؛ آموزش از امواج رادیو را یک اقدام مورد نیازعنوان داشته و از راه اندازی آن ستایش می‎کنند. آنان می‎گویند: راه اندازی برنامه‌های آموزشی به گونه‎ی رایگان از امواج رادیو برای دانش آموزان که از درس بازمانده و یاهم به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی توانایی رفتن به مکتب را ندارند، حیاتی است. گل محمد یک‌تن از اولیای دانش آموزان تصریح کرد:”اینکه رادیو نریمان برنامه آموزشی را بخاطر تقویت دانش آموزان و فرزندان ما در پیش گرفته، خیلی خدمت بزرگ است و ما تشکر می‎کنیم”. با این وجود آگاهان امور آموزشی به این باورند که آموزش از هر طریق ممکن، یک ارزش بوده که نباید نادیده گرفته شود بلکه باید در آن عرصه گام برداشت. نثار احمد اکبری استاد دانشگاه در بادغیس می‏گوید: در شرایط موجود آموزش از رسانه‌ها یک اقدام موثر و گام مناسب برای نیرومندی و تقویت دانش آموزان مکاتب است. آقای اکبری می افزاید که: راه اندازی برنامه‌های آموزشی از رسانه‎ها نتیجه خوبی درپی داشته و باید این بخش با حمایت بیشتر تداوم پیدا کند. درهمین حال ریاست معارف بادغیس با استقبال از راه اندازی این برنامه می‎گوید: آموزش مضمون‌های مکتب از طریق رادیو یک اقدام موثر است. محب الله احسان رئیس معارف بادغیس می‎گوید:”این اداره از برنامه آموزشی رادیو نریمان مبنی بر تدریس مضامین مکتب حمایت و پشتیبانی می‎کند”. درحالی رادیو نریمان برنامه آموزش مضمون‌های مکتب را از امواج این شبکه در پیش گرفته که گفته می‌شود هم اکنون برخی دانش آموزان مکتب به دلیل مشکلات اجتماعی، فقر و تنگ‌دستی و سایر چالش‌های دیگر از رفتن به مکتب محروم استند. باید گفت که این رسانه پیش از این نیز برنامه‎های آموزشی دیگری را راه اندازی و پخش و نشر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.