باشنده‌گان بادغیس: طرفین جنگ جایگاه مردم را در نظر بگیرند

با آنکه شهروندان به مشکلات متعدد اجتماعی دست و گریبان هستند، اما ظاهراً به نظر می‎رسد که طرفین نبردهم به آنان مهربان نیستند و مشکلات آنان را در نظر نمی‌گیرند.
هم اکنون شهروندان بادغیس با مشکلات فقر و تنگدستی، خشکسالی و بیماری‌های واگیر از جمله کرونا ویروس، بیکاری و نبود شغل مقابل هستند ولی با آنهم نبردهای تازه در شهر، مردم را آواره ساخته است.
اکنون باشنده‌گان ولایت بادغیس با انتقاد ازعملکرد طرفین و در نظر نداشتن جایگاه مردم می‎گویند: جناح‌های درگیر مشکلات شهروندان را در نظر نگرفته و در نبردهای شان مردم آسیب می‌بینند.
این باشنده‌گان می افزایند که: دولت و طالبان از جنگ دست بردارند تا مردم متضرر نشوند و نیز منافع مردم به خطر مواجه نگردد.
به باور باشنده‌گان؛ مردم هم اکنون با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‎کنند و با این وضعیت دولت افغانستان و گروه طالبان هیچ لحاظ به مردم نداشته اند.
احمد رحیمی باشنده‌ی بادغیس گفت که:”مردم در حال حاضر به حد کافی مشکل دارند، این درگیری‌های تازه دولت طالبان و در نظر نگرفتن جایگاه مردم از سوی طرفین بیشتر مردم را متضرر ساخته است”.
از سوی هم عالمان دین در بادغیس می‌گویند: مسلمان واقعی کسی است که از رفتار شان انسانها آسیب نبیند و اگر کسی به مردم ملکی ضرر می‌رساند و جایگاه آنها را در نظر نمی‌گیرد، رویکرد خلاف اسلام را مرتکب شده است.
مولوی عبدالباسط صارم یکتن از عالمان گفت که:‌” براساس شریعت اسلام عزت و آبروی انسانها و جان و مال شان باید محفوظ باشد و نباید عملکرد طرفین جنگ موجب آسیب وارد شدن به مردم و یاهم تجاوز به مال آنها گردد”.
آگاهان امور سیاسی در کشور نیز به این باورند که دولت و گروه طالبان هیچ کدام به مردم ارزش قایل نیستند و درحال حاضر شهروندان در گرو دولت و طالبان هستند.
سلطان محمد اورنگ یکتن از آگاهان گفت که: درحال حاضر طالبان داشته ها را ویران و نابود می‎سازد و دولت نیز تدابیر و برنامه برای بهبود وضعیت ندارد.
آقای اورنگ می افزاید که: ملت افغانستان از حکومت و طالبان به ستوه آمده و در چنین حالتی مردم رنج می‌برند و هیچ مدافع ندارند.
وی اضافه کرد: که:”جانبین جنگ باید طوری رفتارکنند که جایگاه مردم به خطر مواجه نشود”.
اداره محلی بادغیس قبل از این گفته است که برای بهبود وضعیت در شهر قلعه‌نو تلاش می روزد و بزرگان محلی نیز باید در این زمینه دست به کار شوند.
گروه طالبان هم گفته است برای رفع مشکل در شهر قلعه‌نو با رهبری این گروه صحبت میگردد.
این درحالیست که در نتیجه‌ی جنگ‌های طولانی مدت و بخصوص شدت جنگ‌های اخیر در شهر قلعه‌نو مرکز بادغیس همواره مردم ملکی متضرر گردیده و آواره‌گی و از دست داده کار و فعالیت روزمره به فهرست مشکلات زنده‌گی شان افزوده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.