عمل باالمثل طالبان در مقابل حکومت؛ این گروه مانع ورود وسایط باربری به شهرقلعه‌نو شدند

رئیس شورای ولایتی بادغیس می‌گوید: گروه طالبان از 24 ساعت به اینسو، مسیر راه قلعه‌نو_هرات را در گذرگاه سبزک مسدود کرده و اجازه ورود اموال و وسایط باربری را به شهرقلعه‌نو نمی‌دهند.

عبدالعزیز بیک گفت که: طالبان پس از آن اقدام به این کار نمودند که، اداره محلی بادغیس؛ مسیر راه ولسوالی جوند را مسدود نمود و وجوه برنامه دسترخوان ملی را در قریه جات این ولسوالی اجرا نکرد.

بیک؛ وضع تحریم دولت و طالبان را زیان بار برای مردم و جامعه عنوان داشته و می افزاید که: درصورت تداوم این وضعیت مردم دست به اعتراض‌های مدنی خواهند زد.

اداره ترانسپورت ولایت بادغیس نیز تائید می‌کند که درپی تهدیدات در مسیر راه قلعه‌نو_هرات صدها وسایط باربری در دوسوی گذرگاه سبزک گیرمانده اند.

محمد شاه نعمتی مدیر ترانسپورت ولایت بادغیس به رادیو نریمان گفت که: هم اکنون نزدیک به 200 موتر باربری در دوسوی گذرگاه سبزک متوقف هستند و اجازه حرکت به سمت شهر قلعه‎نو به آنان داده نمی‌شود.

به گفته‌ی نعمتی؛ طالبان به راننده‌گان این وسایط گفته اند که امکان درگیری در مسیر راه متصور است و از این رو آنان را اجازه حرکت به سوی قلعه‌نو نمی‌دهند.

اداره محلی بادغیس و گروه طالبان در این زمینه ابراز نظر نکرده اند.

این درحالیست که از سه روز به اینسو عرضه خدمات شبکه‌های مخابراتی در شهر قلعه‌نو توسط طالبان قطع و به تازه‌گی هم مسیر راه قلعه‌نو_هرات از سوی این گروه مسدود گردیده است.اقدامات که طالبان در مقابل مسدود نمودن مسیر راه ولسوالی جوند و اجرا نشدن وجوه برنامه دسترخوان ملی در قریه جات جوند، درپیش گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.