الکوزی: با تصرف بند قشقه‌ی ولسوالی آبکمری هشت طالب مسلح کشته شدند

منابع امنیتی در ولایت بادغیس مدعی اند که نیروهای افغان موفق به تصرف بند قشقه ولسوالی آبکمری شده و به طالبان نیز تلفات وارد کرده اند. سمونوال شیرآغا الکوزی آمر […]

» ادامه