چهار نیروی محافظت عامه سرک حلقوی در بادغیس به طالبان پیوستند

چهار نیروی محافظت عامه سرک حلقوی قیصار_لامان در ولسوالی مقر ولایت بادغیس به صفوف گروه طالبان مسلح پیوست شدند.
محمد ناصر نظری عضو شورای ولایتی بادغیس می گوید: چهار نیروی محافظت عامه که در بخش دوم سرک حلقوی قیصار_لامان، در مرکز ولسوالی مقر مصروف تامین امنیت بودند، به طالبان پیوسته اند.
آقای نظری گفت: این چهار تن نیمه های شب گذشته با طالبان مسلح یکجا شده اند.
به گفته نظری؛ افراد پیوست شده به طالبان، یک میل پیکا/ماشیندار و سه میل کلاشینکوف را باخود برده اند.
طالبان مسلح در این باره چیزی نگفته اند.
نیروهای محافظت عامه از هنگام آغاز کار سرک حلقوی قیصار_لامان، در کنار نیروهای امنیتی افغان مصروف تامین امنیت این پروژه هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.