بازداشت دو تن به ظن انتقال مواد مخدر از سوی پولیس بادغیس

پولیس ولایت بادغیس دو تن را به ظن انتقال مقدار مواد مخدر در شهر قلعه نو مرکز این ولایت بازداشت نمود.
فرماندهی پولیس ولایت بادغیس می گوید: این دو تن از دروازه های ورودی شمال و شرق شهر قلعه نو همراه با مواد مخدر از نوع تریاک و چرس، توسط ماموران پولیس بازداشت گردیده اند.
مل پاسوال محمد محفوط ولیزاده فرمانده پولیس بادغیس گفت: “این دو تن باشنده گان ولسوالی های قادس ولایت بادغیس و غورماچ ولایت فاریاب هستند و روز گذشته گرفتار شده اند”.
به گفته ولیزاده؛ از نزد این دو تن مقدار 590 گرام چرس و 690 گرام تریاک بدست پولیس افتاده است.
ولیزاده اضافه کرد که: تحقیقات بیشتر از نزد این مظنونین آغاز شده و به زودی پرونده های نسبتی آنان به نهاد های عدلی و قضایی ارسال می گردد.
قاچاق و انتقال مواد مخدر در قوانین افغانستان جرم انگاری شده و مرتکبین آن با در نظر داشت مقدار مواد حسب احوال به مجازات محکوم می شوند.
در پیوند به مجازات قاچاق تریاک در بند 4 ماده 304 کود جزا کشور ذکر شده است: “در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنجصد گرام تا یک کیلوگرام باشد، به حبس متوسط از دو تا سه سال ” و همچنان در پیوند به قاچاق چرس، در بند 4 ماده 305 کود جزا کشور آمده است: “در صورت که مقدار مواد، بیش از پنجصد گرام تا یک کیلوگرام باشد، به حبس متوسط تا دو سال”. محکوم می گردد.
براساس آمارهای پولیس بادغیس؛ با گرفتاری این مظنونین، رقم بازداشت شده گان به اتهام انتقال مواد مخدر از آغاز سال تا اکنون، به 28 تن رسیده است.
پولیس بادغیس ده روز قبل نیز چهارتن را به ظن انتقال نزدیک به پنج کیلوگرام مواد مخدر از نوع تریاک در مرکز این ولایت بازداشت نموده بود.

خبر: فوزی
ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.