تیر باران یک کارمند زن ریاست امنیت ملی از سوی طالبان در بادغیس

گزارش ها از ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس حاکی از آن است که افراد وابسته به طالبان مسلح یک کارمند زن ریاست امنیت ملی این ولایت را به گلوله بسته و […]

» ادامه