شریف الله چمتو فرمانده پولیس بادغیس در کابل ترور شد

گزارش ها می رساند که فرمانده پولیس ولایت بادغیس، در قلب شهر کابل مرکز کشور کشته شده است. وزارت داخله با تائید کشته شدن فرمانده پولیس ولایت بادغیس می گوید: […]

» ادامه