واگذاری چند پاسگاه پولیس‌محلی وخیزش‌های مردمی به طالبان‌مسلح در آبکمری

شورای ولایتی بادغیس از عقب نشینی ده‌ها نیروی خیزش مردمی و پولیس محلی از پاسگاه‌های شان واقع در “منطقه بند شرن” ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس خبر می دهند.

محمد ناصر نظری عضو شورای ولایتی بادغیس می گوید، شب گذشته (دوشنبه‌شب) ماموران پولیس محلی و خیزش‌های مردمی مستقر در پاسگاهای منطقه بند شرن ولسوالی آبکمری که تعداد شان به 200 تن می‌رسد؛ بدون درگیری پاسگاه های شان‌را ترک گفتند.

آقای نظری علاوه می کند؛ پاسگاه های یاد شده در حال حاضر به دست طالبان مسلح افتیده و نیروهای امنیتی در آن منطقه حضوری ندارند.

با این حال عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس باتائید این خبر می گوید؛ این نیروها زمانی پاسگاه های شان‌را ترک گفتند که همواره با عدم حمایت اداره محلی مواجه بوده و با آنها هیچ گونه پشتیبانی صورت نگرفته است.

اما جمشید شهابی این ادعا ها را رد نموده و می گوید؛ ساحات یاد شده در کنترول نیروهای امنیتی بوده و هیچ مشکلی در این پیوند وجود ندارد.

این درحالی‌ست که پولیس محلی و خیزش های مردمی از چندین سال بدین‌سو در منطقه بند شرن ولسوالی آبکمری با مخالفین مسلح با امکانات دست داشته‌ی خویش مقاومت و مقابله می کردند. اما همواره این نیروها از عدم همکاری دولت شاکی بوده اند.

 

خبر: فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.