پنج مامور پولیس مرزی در بالامرغاب به طالبان پیوستند

پنج تن از ماموران پولیس مرزی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس صفوف پولیس را ترک نموده و به طالبان مسلح پیوستند. مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس می گویند: […]

» ادامه