توزیع نخستین محموله کمک های دنمارک؛ به سکتورهای معارف، تحصیلات عالی و صحت عامه بادغیس

محموله کمک های ارسالی موسسه خیریه ریبلداید؛ برای حمایت از معارف و صحت عامه در افغانستان به ولایت بادغیس در شمال غرب این کشور مواصلت نمود.


این کمک ها که با همکاری موسسه خیریه ریبلداید به افغانستان ارسال گردید بود؛ از سوی انجمن ژورنالستان بادغیس به ریاست های معارف و صحت عامه این ولایت توزیع گردید.
کمک های ارسالی موسسه خیریه ریبلداید که هفته قبل وارد افغانستان و به ویژه ولایت بادغیس شده بود؛ به ترتیب در اختیار موسسه ی تحصیلات عالی، شماری از مکاتب و شفاخانه ولایتی قلعه نو مرکز این ولایت قرار داده شد.

مسوولان در موسسه خیریه ریبلداید (Rebuildaid) مقیم دنمارک و همآهنگ کننده این کمک ها با نهاد های امداد رسان در آن کشور می گویند که؛ این مساعدت ها بنابر نیازمندی های نهاد های تعلیمی، صحی، اجتماعی و مدنی بادغیس تهیه و به همکاری موسسه اجتماعی ژورنالستان بادغیس، توزیع گردید.
محموله کمک های ارسالی 494 جنس که شامل؛ ده ها پایه کامپیوتر دیکستاپ، میز اداری، چوکی، ویلچیر و بیش از صد بسته کتابچه برای دانش آموزان معارف می شود.

اجناس/وسایل مساعدت شده موسسه ریبلداید به نهاد های یاد شده در ولایت بادغیس ذیلآ به آنان در حضور داشت نمایندگان با صلاحیت سکتور های یاد شده تسلیم گردیده است:

1. 23 پایه کمپیوتر به دیپارتمنت های مختلف موسسه تحصیلات عالی بادغیس
2. 10 پایه میز دفتری به دیپارتمنت های مختلف موسسه تحصیلات عالی بادغیس
3. 20 پایه چوکی دفتری به دیپارتمنت های مختلف موسسه تحصیلات عالی بادغیس
4. 105 پایه چوکی های دفتری و ساده به مکاتب مختلف ریاست معارف بادغیس
5. 24 پایه میزهای دفتری و ساده به مکاتب مختلف ریاست معارف بادغیس
6. 8 پایه کمپیوتر به مکاتب مختلف ریاست معارف بادغیس
7. 14 پایه الماری های ساده و جعبه دار برای مکاتب مختلف ریاست معارف بادغیس
8. 120 کارتن کتابچه به مکاتب مختلف ریاست معارف بادغیس
9. 18 پایه ویلچیر به شفاخانه ولایتی بادغیس
10. دو پایه نگهدارنده سیروم به شفاخانه ولایتی بادغیس
11. 100 لباس مریضان به شفاخانه ولایتی بادغیس
12. 14 دانه چهار پایه مریضان به شفاخانه ولایتی بادغیس
13. 15 تخت فرش مخصوص شفاخانه به شفاخانه ولایتی بادغیس
14. 3 پایه کمپیوتر به انجمن اجتماعی ژورنالیستان بادغیس
15. 7 پایه چوکی به انجمن اجتماعی ژورنالیستان بادغیس
16. 3 پایه میز دفتری به انجمن اجتماعی ژورنالیستان بادغیس
17. 4 کارتن اسباب بازی اطفال به کودکستان بادغیس
18. 4 پایه چوکی با میزهای مخصوص اطفال برای کودکستان بادغیس.

در همین حال مسوولان در ریاست های معارف، صحت عامه و تحصیلات عالی بادغیس از دریافت این کمک ها استقبال نموده و تاکید می نمایند که کمک های وزارت خارجه کشور دنمارک بخشی از مشکلات شماری از زیر مجموعه های انان را بر طرف خواهد کرد.
پوهنیار سلیم غفور رییس موسسه تحصیلات عالی بادغیس می گوید: قبل از دریافت کمک های وزارت خارجه دنمارک؛ هیچ مرکز پژوهش و تحقیق برای دانشجویان این موسسه وجود نداشته است.

وی افزود که: با دریافت ده ها پایه کامپیوتر و میز ارسالی موسسه خیری ریبلداید؛ برای نخستین بار در سطح موسسه تحصیلات عالی بادغیس مرکز کامپیوتر را ایجاد نموده اند.
زکریا رحیمی رییس معارف این ولایت نیز می گوید: کمک های ارسالی بخشی از مشکلات اداری شماری از مدیریت ها و امریت های معارف این ولایت را حل ساخته است.
به گفته رحیمی؛ مساعدت ها موسسه خیریه ریبلداید روند اموزش و پرورش را در شماری از مکاتب مرکز و ولسوالی های این ولایت بهبود خواهد بخشید.
به همین ترتیب دوکتور عبدالطیف روستایی رییس صحت عامه بادغیس؛ مساعدت های انجام شده را برای کمک به شماری از بیماران داخل بستر در شفاخانه شفاخانه ولایتی قلعه نو مرکز این ولایت چشم گیر توصیف نمود.
وی افزود که: اداره صحت عامه بادغیس پیش از این حتی در شفاخانه ولایتی قلعه نو؛ با کمبود فراوان ویلچیر روبرو بوده که با دریافت کمک های ارسالی وزارت خارجه کشور دنمارک، مشکلات بیماران و اداره متبوع وی در مرکز ولایت از این ناحیه برطرف گردیده است.
این مسوولان ضمن خرسندی از کمک های ارسالی موسسه خیریه ریبلداید؛ خواهان تداوم و مساعدت های بیشتر این کشور در بخش های معارف، تحصیلات عالی و صحت عامه ولایت بادغیس شدند.
قابل ذکر است که این نخستین محموله ی کمک های ارسالی دنمارک و وزارت خارجه این کشور است که به ولایت بادغیس مواصلت می ورزد.
قابل ذکر است که در حال حاضر شماری زیاد از نهاد های دولتی در ولایت بادغیس با کمبود وسایل وامکانات دفتری و اداری روبرو می باشند.

گزارش : حبیب فوزی
ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.