خطر نابودی گیاهان وحشی در پی افزایش “تجارت سیاه” در بادغیس

شماری از باشندگان ولایت بادغیس از ریشه کنی خود سرانه گیاهان وحشی در مربوطات این ولایت شکایت دارند.
گیاهان داروی وحشی در اکثر بخش های ولایت بادغیس بگونه خودرو می رویند که این گیاهان ارزش و اهمیت خاصی در تداوی بیماران دارد.
شاید عده ی از گیاهان، برای بسیاری از بیماران داروی بیماری شان بوده باشد؛ اما اینها بنام گیاهان داروی یاد شده و معمولاً در بخش های از ولایت بادغیس به ویژه درمناطق اطراف بند سبزگ بگونه خودرو می رویند.
گیاهان داروی عبارت اند از کاکوتی کوهی، درونه، پودینه، اسفند و سایر گیاهان که در اکثر مناطق این ولایت می رویند.
این گیاهان برای اکثر بیماران که در اطراف این ولایت و دور از مراکز صحی زندگی می کنند منبع خوبی درمانی شمرده شده که بسیاری از باشنده گان ولایت بادغیس، به محض مصاب شدن به امراض از گیاهان داروی استفاده می نمایند.
اما در این اواخر اکثر این گیاهان وحشی به ویژه کاکوتی کوهی از سوی برخی افراد بگونه خود سرانه از ریشه کشیده شده و روز به روز در حال از بین رفتن است.
برخی از باشنده گان ولایت بادغیس: که در مناطق شان این گیاهان می رویند؛ می گویند که افراد جامعه پس از آن دست به ریشه کنی گیاهان داروی به ویژه کاکوتی زدند که روند خرید این گیاه از سوی برخی تجاران آغاز گردید.
این باشنده گان اضافه می نمایند: که در حال حاضر روند ریشه کنی گیاهان داروی بخصوص کاکوتی بگونه خودسر در مناطق اطراف بند سبزک، قسمت های دهستان، سینه سوخته گگ، نو رگ و مناطق مدخان به شدت جریان داشته و برخی افراد بنام تاجر بازار گرم برای خرید و فروش این گیاه ایجاد نموده اند.
آنان همچنان می افزایند: که یک من گیاه کاکوتی به چهل افغانی خریداری شده و بسیاری از افراد هم اکنون به منظور در آمد مبلغ اندک پول دست به این کار می زنند.
از سوی هم شماری از شهروندان شهر قلعه نو نیز با توجه به ارزش و اهمیت گیاهان داروی می گویند؛ که باید جلو ریشه کنی های خودسرانه این گیاهان گرفته شود.
شهروندان شهر قلعه نو از دولت می خواهند که جلو این کار گرفته شده تا این گیاهان داروی وحشی از بین نروند.
عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس؛ انگیزه این کار را فقر و تنگدستی افراد جامعه عنوان داشته و تاکید می ورزد که این کار تعادل محیط زیست را برهم می زند.
آقای بیک می افزاید: با آنکه این گیاهان برای درمان عده ی از بیماری ها مفید است، پس دولت باید یک اقدام جدی را در این خصوص روی دست گیرد.
درعین حال مسئولان در ریاست زراعت بادغیس می گویند: که آنها با محض متوجه شدن این موضوع دست به کارشده و از این کار جلو گیری نموده اند.
عبدالعزیز حلیمیار رئیس زراعت بادغیس می گوید: از افرادیکه در مناطق اطراف بند سبزک این گیاه را ریشه کن می کردند به همکاری محاسن سفیدان و پولیس محل ممانعت صورت گرفته است.
آقای حلیمیار گفت: در برخی مناطق دیگر چون مدخان، سینه سوخته گک و نو رگ نیز به زود ترین فرصت به همکاری پولیس محل و محاسن سفیدان آن منطقه جلو گیری می شود و با عاملین این قضیه برخورد جدی خواهند گردید.
با این حال محمد میرویس پوهمل رئیس محیط زیست بادغیس می گوید: که ریشه کنی گیاهان داروی از چندین سال به این سو جریان داشته و بار ها این موضوع را به مسوولان محلی این ولایت در میان گذاشته اند.
وی دلیل اقدام نشدن در برابر این موضوع را نا امنی عنوان داشته و تاکید می ورزد؛ به هر حال آنان در پیوند به جلو گیری از ریشه کنی گیاهان داروی به ویژه گیاه کاکوتی اقدام خواهند کرد.
در همین حال نقیب الله امینی سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس می گوید: که در راستای ریشه کنی گیاهان داروی به وبژه گیاه کاکوتی کدام گزارش از ادارت مسوول دریافت نکرده اند.
آقای امینی گفت: که پس از این در راستای جلوگیری از ریشه کنی این گیاه اقدامات جدی از سوی آنان صورت خواهد گرفت.
با این همه آگاهان امور به این باورند؛ 40 فیصد نباتات که در بادغیس می رویند گیاهان داروی و یاهم طبعی بوده و از ارزش و اهمیت خاص در زندگی انسان ها برخوردار استند.
سفیر احمد تمیم کارشناس اموز زراعتی به این باوراست که؛ این گیاهان بیشتر در اطراف و ولسوالی های بادغیس می رویند و در طبابت نیز جایگاه خاصی دارد اما کدام برنامه بخاطر حفاظت از آنها به مشاهده نمی رسد.
این گیاهان در کنار ارزش و اهمیت در زندگی انسان ها و مفدیت آنها در طبابت، آذوقه خوب برای مواشی مالداران نیز شمرده میشود، که ریشه کنی این گیاه موجب نگرانی های شدید شده است.

گزارش : حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.