انتقاد والی بادغیس از کُندی کار در ساخت سرک حلقوی

پس از نارضایتی شهروندان قلعه نو درخصوص کُندی در روند کار ساخت دو بخش سرک حلقوی، اکنون والی بادغیس نیز از کُندی در روند کار ساخت و ساز این جاده انتقاد می کند.

والی ولایت بادغیس با انتقاد از نحوه پیش برد کار در بخش اول سرک حلقوی می گوید: کمپنی که بخش نخست این سرک را به قرار داد گرفته است توانای پیش برد این کار را ندارد.

داکتر عبدالغفور ملکزی والی بادغیس گفت: کار در بخش اول به کُندی به پیش میرود و این کار مورد قبول آنان و مردم این ولایت نیست.

والی بادغیس گفت؛ وسایط کاری بخش اول اندک و فرسوده بوده که امکان ساخت این سرک با چنین وسایط ممکن نیست.

وی اضافه نمود: اداره محلی از روند کار پروژه اسفالت سرک لامان_ قیصار به دولت مرکزی گزارش داده و مطالبه هدایات هستند.

شماری از شهروندان ولایت بادغیس میگویند: بیشتر از هفت ماه میشود که کار سرک حلقوی مجدداً در مربوطات این ولایت آغاز گردیده ولی تا به حال هیچ پیشرفت نداشته است.

این شهروندان اضافه می نمایند: پیش از این هیچ نظارت از نحوه پیش برد کار سرک حلقوی به مشاهده نرسیده است و این عمل سبب شده تا شرکت های پیمان کار نیز دلگرمی به پیش برد این کار نداشته باشند.

شهروندان قلعه نو: انگیزه تاخیر در پیشرفت کار پروژه اسفالت لامان_ قیصار بخشی از بزرگ راه کشور را موجودیت ” فساد گسترده ” عنوان می نمایند.

هفت ماه قبل رئیس جمهور کشور در یک سفر به شهر قلعه نو کار عملی دو بخش را آغاز نمود که از آن زمان تا حال هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.

گفته میشود که قرار است تا در طی سال روان خورشیدی 34 کیلومتر در هر دو بخش اسفالت و برخی پلچک ها نیز ساخته شود.

بخش اول و دوم سرک قیصار- لامان، به طول ۸۲ کیلومتر و عرض 10 متر از مجموع ۲۳۳ کیلومتر سرک حلقوی کشور می‌باشد که بخش اول آن ۳۴ کیلومتر و بخش دوم آن ۴۸ کیلومتر طول دارد و در مدت ۹۱۳ روز به دو شرکت هندی  وچینایی به قرار داد داده شده است.

این درحالیست که چندی قبل سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان نیز از عدم نظارت در روند ساخت و ساز سرک حلقوی ابراز نگرانی نموده و در گزارشی بیان نموده بود که در هر کیلومتر این سرک ده میلیون دالر هزینه شده ولی با آنهم این جاده تاهنوز تکمیل نشده است.

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.