یک فرد مهاجم پس‌از پرتاب بمب‌دستی بر ماموران پولیس مرزی از پا در آورده شد

مسئولان در فرماندهی پولیس بادغیس می گویند که حوالی ساعت 11 ظهر امروز (شنبه) یک فرد مهاجم موتورسایکل سوار نخست با بمب دستی بر نیرو های ارتش ملی در دروازه ای لوای سوم ارتش ملی حمله کرده و بعدآ پا به فرار می نهد.
آمر مطبوعات فرماندهی پولیس بادغیس می گوید، پس از واکنش نیرو های ارتش ملی فرد مهاجم وارد بازار قلعه نو شده و در مسیر راه ماموران پولیس مرزی را آماج نارنجک/ بمب دستی قرار می دهد.
احسان الله داوری می افزاید در پی پرتاب نارنجک / بمب دستی از سوی این فرد سه مامور پولیس مرزی زخم برداشتند.
به گفته ی آمر مطبوعات فرماندهی پولیس بادغیس، این فرد تحت تعقیب ماموران پولیس ملی قرار گرفته و در ناحیه ی بندر هرات شهر قلعه نو متوقف و از پا در آورده می شود.
آقای داوری می گوید هویت فرد مهاجم و وابسته گی آن به گروه های مخالف تا حال روشن نیست.
در همین حال شاهدان عینی می گویند که بعد از شلیک گلوله از سوی پولیس، یک فرد دیگر موتور سایکل سوار از محل رخداد فرار می کند، گفته های که از سوی آمر مطبوعات فرماندهی پولیس بادغیس رد می شوند.
مسئولین امنیتی، هدف فرد مهاجم را ایجاد ترس و وحشت در بین مردم و آماج قرار دادن نیرو های امنیتی عنوان می دارند.

خبر: فوزی
ویراستار: مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.