ایجاد مرکز “داد وستد ” ویژه بانوان بازرگان از سوی شهرداری قلعه نو

شهرداری شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس، از ایجاد یک مرکز داد و ستد ( مارکت ) ویژه برای بانوان بازرگان و تجارت پیشه در این ولایت خبر می دهند.

شهردار قلعه نو میگوید: این مرکز (مارکت ) در دل شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس موقعیت داشته که دارای 92 دربند دکان می باشد.

عبدالقدیر کامران شهردار قلعه نو می افزاید: قرار است که این مرکز پس از عید بصورت رسمی گشایش و مورد استفاده بازرگان و تجارت پیشه قرار بگیرد.

با این حال مسوولان در ریاست امور زنان بادغیس؛ ایجاد این مارکت را برای بانوان این ولایت یک سهولت دانسته و می افزایندکه؛ بانوان زیادی از ایجاد این مرکز استقبال نموده و خواهان مشارکت و حضور مستقیم در این بازار شدند.

زرغونه شیرزاد رئیس امور زنان بادغیس می گوید: تا اکنون نزدیک به چهل زن تجارت پیشه به منظور فعالیت در این مارکت به اداره امور زنان مراجعه نموده اند.

به گفته شیرزاد؛ قرار است این مرکز طی هفته های آتی جهت حضور مستقیم بانوان بازرگان و تجارت پیشه در شهر قلعه نو مرکز این ولایت گشایش یابد.

در همین حال شهروندان قلعه نو نیز از ایجاد این چنین مارکت ها استقبال نموده و فعالیت آن را برای بانوان تجارت پیشه مفید عنوان می کنند.

آنان تاکید می ورزند که: با فعال شدن این گونه مارکت ها؛ بانوان باززگان و تجارت پیشه در بادغیس به خودکفایی برسند.

طرح ایجاد مارکت برای بانوان بازرگان و تجارت پیشه در بادغیس در حالی مورد استقبال بانوان و باشندگان این ولایت قرار می گیرد که خیلی ها بر این باور اند که با آغاز فعالیت این مارکت وضعیت اقتصادی خانم ها بهبود خواهد یافت.

گفتنی ست که این نخستین مرکز داد و ستد ویژه بانوان بازرگان در بادغیس می باشد که قرار است در اینده نزدیک رسما گشایش یابد.

هر چند ریاست امور زنان ولایت بادغیس از آمار دقیق بانوان بازرگان و تجارت پیشه در بادغیس چیزی بدست نمی دهد، اما این اقدام را سر آغازی برای خود کفایی این قشر عنوان می دارد.

گزارش : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.