سنگ تهداب تعمیر ولسوالی قادس به ارزش 20 میلیون افغانی گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان اداری ولسوالی قادس ولایت بادغیس؛ با هزنیه 20 میلیون افغانی از سوی مسوولان محلی در این ولسوالی گذاشته شد.

فیض محمد میرزا زاده معاون و سرپرست ولایت بادغیس میگوید؛ این ساختمان دارای 22 اطاق اداری بوده که در سه منزل با تمام ملحقات اعمار می گردد.

معاون والی بادغیس افزود؛ بودجه این ساختمان از سوی برنامه تحکیم ثبات ریاست ارگانهای محل تمویل می گردد که در عرض یک سال آینده اعمار خواهند گردید.

آقای میرزا زاده؛ اعمار این ساختمان را برای ولسوالی قادس بسیار مهم اعلام داشته و می افزایدکه؛ با اعمار این ساختمان مشکلات کارمندان این ولسوالی از رهگذر نبود مکان مناسب اداری برطرف و به مطالبات ارباب الرجوع نیز در عین زمان رسیدگی خواهند شد.

سرپرست ولایت بادغیس همچنان اضافه میکند که؛ کار اعمار ساختمان ولسوالی قادس از سوی یک شرکت ساختمانی خصوصی محلی به پیش برده خواهند شد.

این در حالیست که نبود تعمیر شماری از ادارات دولتی را در ولایت بادغس به چالش مواجه نموده است.

 

خبر : عصمت سهیل

ویراستار : مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.