باشنده‎ گان قلعه ‏نو: پاسگاه‌های کمربندی مستحکم شود تا از ورود دوباره طالبان ممانعت گردد

با ختم درگیری‌ها در شهر قلعه ‏نو مرکز ولایت بادغیس؛ انتظارها بر اینست تا نهادهای امنیتی با استفاده از ایام توقف جنگ، اطراف شهر را مستحکم نمایند.
باشنده ‌گان شهر قلعه‏ نو مرکز بادغیس می‎گویند: دولت نیروهای امنیتی را به هدف برقراری تامین امنیت مردم در مواضع و نقاط استراتیژیک اطراف شهر مستقر ساخته اند.
این باشنده ‏گان می افزایند که: بخاطر جلوگیری از ورود دوباره پیکارجویان طالب در شهر نیاز است تا پاسگاه‎های کمربندی قوی در مرکز بادغیس، ایجاد شود.
درهنگام درگیری‌ها در شهر قلعه‎نو نیروهای امنیتی همه مواضع و پاسگاه‎های کمربندی شهر را ترک نموده بودند.
با این حال فعالان مدنی انتظار دارند تا دولت از فرصت پیش آمده استفاده نموده و با گرفتن تجربه از گذشته کمربندهای امنیتی را مستحکم بسازند.
محی‌الدین کریمی یکتن از فعالان مدنی در بادغیس گفت که: با توجه به کوچک بودن شهر قلعه ‏نو دولت با استقرار نیروهای امنیتی در تپه‌ها، مناطق استراتیژیک و محلات آسیب پذیر، به خوبی می‏توانند از حمله دیگر طالبان به شهر دفاع کنند.
با این وصف فرماندهی پولیس بادغیس از ایجاد پاسگاه‌های جدید کمربندی در شهر قلعه‏ نو مرکز ولایت بادغیس، اطمینان می‏دهد.
سمونوال شیرآقا الکوزی فرمانده‎ پولیس بادغیس می‎گوید: نیروهای مشترک امنیتی از روز گذشته به اینسو، در برخی از پاسگاه‎های اطراف شهر، مستقر شدند.
آقای الکوزی گفت که: به هدف تامین امنیت بهتر در شهر قلعه‎نو، نیروهای امنیتی در سایر محلات و نقاط استراتژیک شهر مستقر ساخته خواهند شد.
فرمانده پولیس بادغیس در پیوند به ایجاد پاسگاه‎های کمربندی شهر قلعه ‏نو جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
این درحالیست که درگیری‌های هشت روزه میان طالبان و نیروهای افغان در شهر قلعه ‏نو با وساطت بزرگان و متنفذان محلی، طی توافق طرفین جنگ پایان یافته است.
براساس این توافق؛ گروه طالبان پذیرفته که از شهر خارج و در بیرون از دروازه‌های ورودی و خروجی مستقر شوند و نیروهای امنیتی نیز در داخل این دروازه‎ها حضور یابند.