“پروژه مطالعات و انجام طرح بخش اول و دوم سرک لامان- قیصار منظور گردید”

مسوولان در وزارت فواید عامه از منظوری پروژه مطاللعات و انجام طرح/ دیزاین بخش اول و دوم ” پروژه اسفالت سرك حلقوي لامان- قیصار” از سوی كميسيون عالي تداركات ملي […]

» ادامه

انتقاد بادغیسیان از عقد مجدد ” پروژه اسفالت سرک لامان – قیصار ” با پیمانکاران داخلی

شماری از باشننده گان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس  از آغاز احتمالی کار ساخت سرک کمر بندی هرات قلعه نو خوشبین بوده اما سپردن کار این سرک را به […]

» ادامه
1 6 7 8 9 10 17