محمد طاهر عظیمی: کار انتقال پروژه برق از ترکمنستان به قلعه نو ” از دو ماه به اینطرف کاملا متوقف ” است

مسوولان آمریت برق ولایت بادغیس از متوقف بودن جریان کار پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبر میدهند.

» ادامه

شهروندان بادغیس از بلند رفتن قیمت مواد خوراکه در آستانه عید فطر شکایت دارند

باشندگان ولایت بادغیس از بلند رفتن قیمت میوه وشیرینی درایام عید شکایت نموده ومیگویند که بلند بودن قیمت ها سبب شده است که انان نتوانند؛ آمادگی درستی در عید سعید […]

» ادامه

اعمار یونت های ترویج زراعتی در سه ولسوالی بادغیس به ارزش 19 میلیون افغانی

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بادغیس از گذاشتن سنگ تهداب سه ساختمان یونت ترویج زراعتی به ارزش بیش از 19 میلیون افغانی در سه ولسوالی این ولایت خبرمیدهند.

» ادامه

18 کیلومتر سرک روستایی در قلعه نو به ارزش 50 میلیون افغانی جغل اندازی میشود

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بادغیس از گشایش کار جغل اندازی 18 کیلومتر سرک روستایی با هزنیه مالی 50 میلیون افغانی از سوی برنامه ی راه سازی روستایی وزارت […]

» ادامه
1 13 14 15 16 17