” رهبری وزارت فواید عامه؛ متهم به زمینه سازی فرار شرکت سرکسازی جاده حلقوی از کشور گردید”

رئیس شورای ولایتی بادغیس تاکید می ورزد که اسنادی در اختیار دارد که رهبری وزارت فواید عامه زمینه فرار شرکت سرک سازی جاده حلقوی را ازکشور وبیرون ساخت پول تضمینی […]

» ادامه

باشندگان جوند:” اگر سرک های این ولسوالی تا زمستان امسال ترمیم نگردد؛ مشکلات آنان دو برابر خواهد شد.”

باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس از خراب بودن سرک عمومی جوند – قلعه نو و سرک های روستایی در این ولسوالی شکایت نموده و با نزدیک شدن فصل سرما به […]

» ادامه
1 12 13 14 15 16 17