اقامه نماز عیدقربان در بادغیس؛ شهروندان بر دستگیری مستضعفان تاکید کردند

نماز عید قربان حوالی بامداد امروز، دوشنبه در شهر قلعه‌نو مرکز و ولسوالی‌های ولایت بادغیس اقامه شد.هزاران تن از شهروندان قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس با تجمع در ورزشگاه این شهر، […]

» ادامه