بحران کم آبی در بادغیس؛ باشنده‌گان: با تداوم ته‌نشین شدن آب، مناطقِ زیادی خالی از سکنه خواهند شد

شماری از ساکنان بادغیس از کاهش و ته‌نشین شدن آب‌ در بخش‌های از این ولایت هشدار داده و تاکید دارند که تداوم این وضعیت منجر به کوچ خانواده‌ها خواهد شد.کمبود […]

» ادامه