آزمون کانکور در بادغیس با حضور نزدیک به ۴۰۰ متقاضی برگزار می‌شود

آزمون کانکور با اشتراک نزدیک به ۴۰۰ متقاضی امروز پنج‌شنبه در موسسه تحصیلات عالی بادغیس برگزار شد.ثمرالدین جبران رئیس هیئت اعزامی اداره ملی آزمون اداره ملی امتحانات کشور در بادغیس […]

» ادامه