سقف بلند و بالای”مهریه ازدواج” دغدغه جمهوریت تا امارت؛ مقام‌های محلی غور حد اکثر مهریه ازدواج را ۳۵۰ هزار افغانی تعیین نمودند

مسئولان محلی امارت اسلامی در ولایت غور در همسایه‌گی ولایت بادغیس، حد مهریه دختران را 350 هزار و بانوان بیوه را 150هزار افغانی تعیین کرده است. اکنون باشنده‎گان بادغیس با […]

» ادامه