سنگ تهداب ریاست عدلیه بادغیس با هزینه ۱۹ میلیون افغانی گذاشته شد

ریاست عدلیه ولایت بادغیس می گوید: سنگ تهداب ساختمان اداری این ریاست به ارزش 19 میلیون افغانی؛ با زیر بنای 300 متر مربع از سوی مسوولان محلی گذاشته شد.

» ادامه