طالبان مسلح پس از تصرف پاسگاه ارتش در آبکمری، هشت منسوب امنیتی را با خود بردند

گزارش ها از سقوط یک پاسگاه نیروهای ارتش ملی بدست طالبان مسلح در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس حکایت دارد. گفته میشود که؛ طالبان مسلح به وسیله ی ارتباط با دو […]

» ادامه